Boek De Greidhoeke gepresenteerd

Op 13 februari verschijnt bij Uitgeverij Matrijs in samenwerking met Natuurmonumenten:

De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied

Nu alle ogen op de nieuwe culturele hoofdstad Leeuwarden zijn gericht, is het een mooi moment om ook eens verder Friesland in te duiken. Tussen de vier Friese steden Leeuwarden, Franeker, Bolsward en Sneek ligt namelijk het eeuwenoude landschap: ‘de Greidhoeke’, een prachtige streek waar natuur en cultuurhistorie hand in hand gaan.

De Greidhoeke is een streek waar lange tijd de zee heer en meester was. Ruim 2500 jaar geleden werden er de eerste terpen gebouwd. Tegenwoordig liggen de belangrijkste weidevogelgebieden van Natuurmonumenten in de Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder.
Het oude cultuurlandschap met de slootjes, greppels en bloemrijke graslanden vol weidevogels vind je in deze gebieden nog volop terug. Ze vormen daarmee een scherp contrast met de veelal intensief gebruikte landbouwgronden in het overige deel van de Greidhoeke.

Door de eeuwen heen zijn er veel oude sporen verloren gegaan en is het landschap van de Greidhoeke drastisch veranderd. In dit boek willen de auteur en initiatiefnemers hun liefde voor de Greidhoeke overbrengen zodat de streek in de toekomst bewaard blijft voor nieuwe generaties slootjespringers en vogelspotters. Aan de hand van verhalen, kaarten en foto’s kunnen lezers dit bijzondere stukje Fryslân nu (beter) leren kennen.

De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied toont aan wat we verloren hebben maar vooral ook wat er nog wél is. De grutto bijvoorbeeld, die 29 januari alweer is gesignaleerd en daarmee ongekend vroeg is teruggekeerd naar de uitgestrekte Friese weiden.

De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied
Jeroen Wiersma|176 blz. |
15 x 22,5 cm |genaaid gebonden | ISBN 978-90-5345-530-2 |
€ 17,95 | uitgave in samenwerking met Natuurmonumenten |via http://www.matrijs.com/

.
0