Boerderijwinkel Op de Him


Contact

woensdag: 13 - 17 uur
vrijdag: 13 - 17 uur
zaterdag: 10 - 18 uur

Auke en Rennie Stremler
De Him 4
9023 BC Jorwert
T: 0582501327
E: Auke.stremler@solcon.nl
W: www.opdehim.nl

Sinds 2009 heeft ons bedrijf een andere wending gekregen. Tot die tijd boerden we heel intensief met weinig land en veel melk per koe. We voerden veel producten aan de koeien, met name melkopdrijvende soorten als mais, bierwortel en maismeel. In een gesprek met de ruilverkavelingscommissie (zorgt voor een betere verkaveling van de landerijen), werd ons duidelijk dat achter ons bedrijf in de Lionserpolder 16 ha grond vrij kwam. Deze grond grenst aan ons bedrijf en moest worden omgezet van agrarische- naar natuurbestemming (particulier-natuurbeheer), om het gebied dat aangewezen is als reservaatsgebied compleet te maken.Na er goed over nagedacht te hebben, zijn we daarmee aan het werk gegaan. Toen Natuurmonumenten hoorde dat er een boer met natuur ging werken, hebben ze contact met ons gezocht. Omdat aangrenzend nog 9 hectare vrij kwam in hun eigendom, was de vraag van Natuurmonumenten of wij dat ook wilden huren. Daarmee kregen we er in totaal 25 ha natuurland bij en moesten we ook echt anders gaan boeren. We zijn onze koeien gaan kruisen met de Groninger Blaarkop, een sobere koe die heel goed met natuurlijke omstandig-heden om kan gaan. Sinds 2012 hebben we die gronden in gebruik en daar is dit jaar nog eens 6 ha van Natuurmonumenten in Britswerd bijgekomen. Daarmee kwam ons totale grondgebruik op 62 ha, waarmee we van heel intensief naar heel extensief boeren zijn gegaan, met oog voor de natuur en weidevogelbeheer. Nu dit goed loopt en onze koeien en jongvee zoveel mogelijk buiten zijn, hebben we dit voorjaar besloten om nog een stap verder te gaan en ons bedrijf om te zetten naar een biologisch melkveebedrijf. Dit is een traject van twee jaar waarin we ons rond half 2017 gecertificeerd biologisch kunnen noemen.We doen sinds een jaar ook aan huisverkoop van ons blaarkopvlees. Waarom we dit doen? Omdat wij het belangrijk vinden om een product aan te bieden dat tot stand komt op een manier die mens en dier ten goede komt. Zowel de melkproductie als het eindproduct vlees, gaan organisch samen met weidegang en weidevogelbeheer. Onze koeien laten lopen en opgroeien in een natuur-gebied waar de omstandigheden optimaal zijn met bloemen en kruiden, geeft uiteindelijk ook een puurdere smaak aan het vlees.

.