Wommels 10 november Informatieavond WEK

De Wommelser Enerzjy Koöperaasje (WEK) en de Ondernemersvereniging Wommels Easterein organiseren op donderdag 10 november een in It DielshInformatieavond. De WEK wil Wommels verduurzamen op het gebied van energie. Douwe Jan Joustra geeft een lezing over Circulaire Economie. Door velen wordt het gezien als een nieuwe stap in ondernemen die perspectief biedt voor nieuwe klantrelaties, anders omgaan met producten en diensten en uiteindelijk wellicht zelfs nieuwe bedrijfsmodellen. Lokaal is daarbij een belangrijk niveau, als thuismarkt, als ruimte voor de deel-economie, voor uitwisseling van kennis, capaciteiten maar ook van materialen en producten. Douwe Jan Joustra werkt al sinds 2010 aan de invoering van circulaire economie in Nederland. Joustra zal uitgebreid ingaan op de achtergronden van de circulaire economie en de kansen en uitdagingen voor de burger en de ondernemer.

.
0