Wommels

Het dorp Wommels (hoofdplaats van de gemeente Littenseradiel) heeft een rijke geschiedenis van kaashandel. De kaaspakhuizen herinneren nog aan deze periode. In één van de pakhuizen is nu museum ‘It Tsiispakhûs’ gevestigd. De Jacobikerk (16e eeuw) van Wommels staat op een terp die nog in tact is. Jaarlijks hoogtepunt is de Freulekaatspartij, een week na de PC-kaatswedstrijd. Wommels beschikt over een openlucht zwembad en een passantenhaven.

www.wommels.nl

.
0