Wiuwert

Het dorp van de mummies. In de grafkelder van de twaalfde-eeuwse kerk liggen vier mummies. Wiuwert lag vroeger aan de rand van de Middelzee en het dorp werd voornamelijk bewoond door vissers. Bij het dorp stond Thetinga State, die in de zeventiende eeuw werd bewoond door de Labadisten, gesticht door Jean de Labadie. Samen met Britswert vormt Wiuwert een tweelingdorp. Die eenheid wordt gesymboliseerd door het zwanenbeeld dat aan de rand van het dorp staat.

www.britswert.nl

.
0