Winsum

Het dorp was in het verleden een belangrijke Romeinse nederzetting. Bij de laatste uitbreiding van het dorp zijn bij opgravingen belangrijke archeologische vondsten gedaan. Het gaat daarbij om restanten van een Romeinse nederzetting. Ook werden bronzen muntjes uit de eerste helft van de eerste eeuw en fragmenten van Romeinse wijnamforen aangetroffen. Winsum ligt centraal op een kruispunt van wegen tussen de steden Bolsward, Franeker en Leeuwarden. Het is een belangrijke industriële kern. Op 13 augustus worden in Winsum de Friese kampioenschappen fierljeppen gehouden. Midden in het dorp staat een café.

www.winsum.nu

.
0