Weidum

Centraal in Weidum ligt het kaatsveld. Tegen het kaatsveld, op en deels afgegraven terp, staat de kerk. Het gaat om een gaaf bewaard vroeg dertiende eeuws gebouw met een toren van tufsteen uit de elfde eeuw. In het verleden was Weidum rijk aan stinzen van adelijke families. In Weidum werd ooit recht gesproken. Een bezoekje waard is de begraafplaats van de Buma’s. Het is nog één van de weinige particuliere begraafplaatsen in Fryslân. De begraafplaats is in 1825-1826 aangelegd. Er liggen vijftig zerken. Sportief hoogtepunt is de dames PC, die dit jaar op 17 augustus wordt gehouden.

www.weidum.eu

.
0