Rien

Eerder was Rien een buurtschap, dat onderdeel uitmaakte van Lytsewierrum. In 1955 kreeg Rien de dorpsstatus. Rien stond bekend om zijn paardenmarkt. De Draversdyk tussen Itens en Rien herinnert aan de periode dat er harddraverijen voor paarden werden gehouden. Ooit telde Rien drie kroegen. Twee daarvan zijn inmiddels afgebroken, de derde is in gebruik als woonhuis. In dit huis zit het wapen van Hennaarderadeel nog in de muur. Rien is een beschermd dorpsgezicht.

www.de4doarpen.nl

.
0