Kûbaard

Een jaar of twintig geleden vocht Kûbaard nog voor zijn voortbestaan. Het dorp verpauperde en inwoners trokken weg. Kûbaard overleefde en is nu een gezellig dorp, waar verschillende kunstenaars zijn neergestreken. Op 4 mei 2009 is op het kerkhof een oorlogsmonument onthuld ter nagedachtenis van vijf slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Begin oktober wordt de Kûbaarder Hurdrindei gehouden.

www.kubaarddorp.nl

.
0