Iens

In dit karakteristieke terpdorpje staat de kerk centraal. De kerk is omstreeks 1300 gebouwd en bevat zestiende-eeuwse grafzerken en een rouwbord van de Van Burmania’s. Iens was de woonplaats van de Friese volksdichter Piet Idzinga. Iens is de startplaats van de Fryske Ferzen-rûte, die langs de Bolswardertrekvaart loopt. Het dorpshuis ‘It popelhûs’ is in de zomer als vakantiehuisje in gebruik.

.
0