Húns

Een typisch Friese greidedorp. Het kaatsveld in het midden van het dorp is omringd door woningen. Húns heeft de status van beschermd dorpsgezicht. Het kerkje dateert uit de dertiende eeuw. De scheldnaam was vroeger Húnser murden (bunzing). Bij de kerk staat een beeld van een bunzing. Even buiten Húns, langs de provinciale weg Leeuwarden-Bolsward staat de fraaie Húnsermolen. Deze poldermolen, een achtkante grondzeiler uit 1829, is nog in bedrijf.

www.huins-lions.nl

.
0