Hinnaard

Meest in het oog springende object in Hinnaard is het klokkenhuis. Het vierkante klokkenhuis van Hinnaard is gebouwd in 1870, op de plek waar de voormalige kerk stond. De voet van het klokkenhuis bestaat uit stenen (gele moppen) afkomstig van deze rond 1862 gesloopte kerk. Een gevelsteen uit 1731 maakt melding van een reparatie aan de toenmalige kerk. De klok is zonder inscriptie, waarschijnlijk uit de 13e eeuw, en wordt drie maal daags (automatisch) geluid. Op de begraafplaats liggen enkele grafstenen, die zich oorspronkelijk binnen de voormalige kerk bevonden. Het geheel is dagelijks vrij toegankelijk voor bezichtiging en het klokkenhuis bevat een kleine tentoonstelling omtrent de geschiedenis. Vroeger werd in Hinnaard recht gesproken. De gemeente Hennaarderadeel, in 1984 met buurgemeente Baarderadeel samengevoegd tot Littenseradiel, is naar dit dorp vernoemd. Vroeger stond bij Hinnaard een stins met de naam Sassinga.

www.de4doarpen.nl.

.
0