Hilaard

Bezienswaardig is een uit 1656 daterend grafmonument (epitaaf) van Hobbe en Frouck van Aylva. De Van Aylva’s woonde op Tsjessingastate. Eerder was deze state bewoond door de familie Tjessinga. De state is afgebroken. Wel bewaard bleef het gotische kerkje met dertiende-eeuwse toren. Deze zadeldaktoren heeft aan de westkant een voor Friese begrippen unieke geveltop, een klokgevel.

www.hilaard.nl.

.
0