Hidaard

Vlakbij Easterein, midden in De Greidhoeke, ligt het kleine, maar gezellige dorpje Hidaard. Met het buitengebied erbij, wonen er zo’n honderd mensen. Hidaard ligt aan de Marneroute voor kano’s en heeft ook een aanlegsteiger. Even verderop ligt aan de Slachtedyk het nu tot woonhuis verbouwde, legendarische café "De Kliuw" met de mogelijkheid om te overnachten (bêd en brochje).

Hidaard heeft een prachtig eigen dorpshuis, It Hiddahûs, waar druk gebruik van gemaakt wordt door de bewoners. Het dorpshuis is begin vorige eeuw gebouwd als school voor de kinderen in het dorp. Aan het eind van de jaren ’50 heeft het een andere functie gekregen; het werd het verenigingsgebouw van de kerk. In 1997 heeft de kerk het gebouw verkocht aan Dorpsbelang. Het is daarna verbouwd door de mensen uit het dorp en wordt gerund door vrijwilligers.

De kerk is een bezoekje waard. Een stukje historie: "De eerste kerk dezes dorps zou, volgens het verhaal der kronijken, door eene adellijke Jonkvrouw uit het geslacht van Ubnia, die in een klooster ging, in het jaar 1303 gebouwd zijn, aan de noordzijde van het oude klooster, naast de stins van Broeder Dodo Tjebbinga, die aan deze nieuwe kerk een schoon kruisbeeld gaf; terwijl zij door zijne beide broeders, Gerlacus en Benedictus, met twee fraije schilderijen beschonken werd. Doch deze kerk naderhand door ouderdom vervallen zijnde, werd daarvoor, in het jaar 1508, eene geheel nieuwe gebouwd en met eenen nieuwen toren voorzien, wijl de oude reeds in het voorgaande jaar was ingestort."

.
0