Baard

Sinds mensenheugenis worden de bewoners van Baard "De Baarder Katten" genoemd. De spreekwoordelijke "honden" wonen in Leons. Het standbeeld van een kat in het midden van het dorp, bij het kaatsveld, herinnert aan deze vroeger tijden. Ondanks dat het een klein dorp is, heeft Baard een school, een dokter en een eetcafé. Baard ligt aan de Bolswardertrekvaart, in het verleden een belangrijk vaarwater tussen Bolsward en Leeuwarden omdat alle handel over het water ging. Café It Skipperke bij de brug herinnert aan deze tijden van weleer. It Skipperke was een aangename pleisterplaats om even op adem te kunnen komen en dient nu als dorpshuis. Baard is ook het dorp van de Friese taalstrijder Harmen Sytstra. Van 1852 tot 1864 was hij schoolmeester in Baard. Sytstra ligt op het kerkhof in Baard begraven.

.
0