Baaium

Baaium was in het verleden een gebied met veel terpen. In Baaium stond al in de twaalfde eeuw het vrouwenklooster St. Michaëlsberch of Monnickebaijum. Later stond bij Baaium Eeckemastins. Deze stins werd van 1602 tot 1610 bewoond door grietman Ulbo van Aylva van de grietenij Baarderadeel. De hervormde kerk is gebouwd in 1876. Bijzonder in de kerk is het doopvont. Dit merkwaardige antieke doopvont is in de zeventiende eeuw bij graafwerkzaamheden gevonden. Mogelijk heeft het in de rooms-katholieke kerk van Baaium gestaan en is het uit vrees voor de beeldenstorm begraven. In april 2000 werden aan de Alde Bayumerdyk de restanten van een andere 12e eeuwse stins gevonden.

Het dorp heeft een eigen dorpshuis ‘De Eartpot’ en voor de jeugd een speeltuintje en een trapveld. Het laatste weekend van augustus wordt het ‘Baes Haije’ dorpsfeest gehouden.

www.baaium.nl.

.
0