Skrins


Contact

Skrok 11
Easterein
W: www.natuurmonumenten.nl/skrins

Ieder jaar broedt een kleine kolonie visdiefjes en kluten in dit weidevogelreservaat. Maar het gebied staat vooral bekend om de enorme aantallen grutto's, kieviten, veldleeuweriken en tureluurs die er elk jaar broeden. Honderden paartjes van deze soorten bevolken de bloemrijke weilanden in het voorjaar en maken er een enorm leven. De rammelende hazen zijn deze tijd ook in groten getale te bewonderen. Vanuit de vogelkijkhut, maar ook vanaf de weg kunt u genieten van dit schitterende schouwspel. Groenpootruiters, witgatjes, oeverlopers, kemphanen en bontbekplevieren laten zich bij de plas voor de hut zien. Net als smient, bergeend, slobeend en wintertaling.

Middelzee

Skrins ligt in een ingepolderde geul van de Middelzee, een oude middeleeuwse zeearm. Het gebied bestaat uit natte weiden en bolle akkers, de zogeheten "bargerechjes". Hier komt nog altijd zoutig water aan de oppervlakte. Deze ‘kwel’ voedt in Skrins bijzondere planten als schorrezoutgras en goudknopje. Bij de plas van Skrins staan planten als zilte schijnspurrie en melkkruid. Skrins vormt een natuurlijke verbinding met Skrok en ligt vlakij de Lionserpolder, twee andere gebieden van Natuurmonumenten. Samen vormen ze De Greidhoeke. Er is een gemarkeerde fietsroute uitgezet die de gebieden met elkaar verbindt.

.