Sint Radboudkerk Jorwert


Contact

Mevr. C. de Jong
Jaenbuorren 20
9023 AA Jorwert
T: 06-43365109
E: saft@jorwert.nl
W: www.aldefrysketsjerken.nl

Met een prachtige toren en sober interieur is de Radboudkerk in Jorwert een mooi voorbeeld van een Romaanse kerk. De voorkerk is onlangs verbouwd. De kerk wordt o.a. gebruikt als uitvalsbasis voor Stichting Nijkleaster.


Huidig gebruik

De kerk van Jorwert wordt zo nu en dan gebruikt door de protestantse streekgemeente Westerwert. Buiten die uren wordt de kerk zo veel mogelijk opengesteld voor toeristen, pelgrims die het Jabikspaad lopen en andere belangstellenden. De torenzaal is sinds zondag 28 oktober 2012 in gebruik bij de Stichting Nijkleaster. De kerk wordt beheerd door onze Plaatselijke Commissie. De kerkzaal leent zich voor concerten tot maximaal 125 bezoekers. Uiteraard vinden er ook rouw- en trouwdiensten plaats. Meer informatie nodig of een afspraak maken? Neem contact op met: Claire de Jong van onze Plaatselijke Commissie.

Exterieur

De muren zijn verfraaid met een indeling met banden van tufsteen en keperfriezen. De galmgaten zijn rijk gedetailleerd met deelzuiltjes van Bremer zandsteen. Een zadeldak bekroont het geheel. Aan de westzijde van de toren bevindt zicht een spitsboogingang. Aan de zuidmuur van de kerk, is een tweezijdige zonnewijzer uit 1621 bevestigd.

Interieur

Het interieur maakt een ruime indruk. Er staat een grote, fraai zeventiende-eeuwse driedubbel overhuifde, herenbank en een even oude preekstoel. In de voorkerk ligt de zerk van Wattie van Hania. Hij werd in 1569 in zijn slaapkamer te Groot Hesens (een adellijke state) vermoord. We zien op de zerk hoe een groot zwaard in het lichaam van Wattie wordt gestoken. Er liggen verder ook veel fraai gebeeldhouwde grafzerken van voorname families in de kerk. Aan de miskelk op de zerk van pastoor Hottie Fons (overleden in 1556) is te zien dat hij het priesterambt vervulde. In het koor (aan de zuidkant) is een zeer oud sarcofaagdeksel ingemetseld.

Toren

De toren van deze tufstenen kerk is een van de mooiste in haar soort. De twee klokken zijn van 1394 en 1749. Ze worden elke dag om 12.00 uur handmatig geluid door de leden van het ‘klokkenluidergilde’, maar op donderdag doen leerlingen van de school dit werk. Bij sterfgevallen en geboortes in het dorp klinkt ook klokgelui. Voor een nieuwgeboren ‘famke’ klinkt de kleine, voor een jongen de grote klok. De toren is te beklimmen, voor de moedigen die het uurwerk en de klokken van wat dichterbij willen zien. Aan de buitenkant vallen de galmgaten op met hun zuiltjes van Bremer zandsteen en het siermetselwerk daarboven. Volgens de legende belemmeren de schouderstukken hoog in de toren de duivel met het klokkentouw rond de toren te zwieren.

Orgel

Het orgel uit 1799 van A. Gruizen heeft een speels front en een groot aantal muziekinstrumenten als versiering.
.