Sint Martinuskerk Boazum


Openstelling kerk Contact
De kerk is dagelijks open voor het bezoek
van Pasen tot oktober, van 9.30-12.00 en
van 13.00-16.30 uur. Bezoekers kunnen
zich melden via telefoonnummer dat op de
kerkdeur staat vermeld.

Daarnaast is het ook mogelijk om telefonisch
een afspraak te maken door contact op te
nemen met een van de rondleidsters:
Swaentsje Kroes-Bouma, tel 0515 521383
Marja Boonstra-Kalma, tel 0515 521266
of de koster:
Annemarie Viersma, tel 0515 521890

secretaris:
Haiko Rutten
Waltawei 10
8635 MZ Boazum
T: 0515-521951
E: tubetrading@planet.nl

penningmeester:
Sybolt Engelsma
De Kamp 10
8635 MJ Boazum
T: 0515-521707
E: s.engelsma@planet.nl

W: www.kerkboazum.nl

Aan de rand van het Friese dorp Boazum staat, uittorenend boven de omringende bomen, de 12e-eeuwse Sint Maartenskerk. Het zonlicht valt naar binnen door de rondboogvensters in het imposante schip. In meerdere opzichten bepaalt de kerk het aanzien van het dorp: letterlijk, als blikvanger, maar ook figuurlijk, als monument van onschatbare cultuurhistorische waarde. Een kerk waar je niet omheen kunt.

De romaanse St. Maartenskerk in Boazum is een van de oudste en mooiste dorpskerken van Fryslân. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog stond de St. Maartenskerk op instorten, maar dankzij een grondige restauratie geeft hij nog altijd fier gezicht aan het dorp. De Boazumer kerk is vooral bekend door de oude muurschildering van een baardloze Christus in het koorgewelf. Ook het pas gerestaureerde orgel geeft de kerk een bijzondere uitstraling.

.