Jorwert

Jorwert

Het dorp van Geert Mak. Nog altijd trekt zijn boek ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ mensen naar Jorwert. Op zoek naar de bekende plekjes. Een gevelsteen aan de muur van het vijfhonderd jaar oude café ‘Het Wapen van Baarderadeel’ en het ‘Skriuwershúske’ herinneren aan de periode dat Mak in Jorwert verbleef om zijn boek te schrijven. Jorwert is ook bekend van het jaarlijkse Iepenloftspul. Bezienswaardig in Jorwert is de Redbadkerk met een fraai houten tongewelf en prachtig kerkmeubilair.

www.jorwert.nl

.
0