Easterlittens

Easterlittens

Aan het plein in de kom van het dorp staat ‘It Pealtsje fan Easterlittens’ Het paaltje herinnert aan een sprookje over een fortuinlijke schoenmaker. Het gezellige dorpsplein wordt in de zomer gebruikt als jeu de pelotebaan. Dit is een internationaal kaatsspel, dat op straat wordt beoefend. In juni vinden daar de Open Friese Kampioenschappen Jeu de Pelote plaats. Aan het plein staat het gezellige café Herbergh Het Wapen van Friesland. Easterlittens ligt op de kruising van de Frjentsjerterfeart en de Boalserterfeart. In het verleden gaf dat veel bedrijvigheid in het dorp. De schoorsteenpijp met het oude ketelhuis herinneren aan de zuivelfabriek, die in 1997 is afgebroken. Easterlittens beschikt over een camping.

www.easterlittens.nl

.
0