Contact

Stichting ter promotie van De Greidhoeke is sinds 2016 dé stichting voor recreatieve en toeristische ondernemers in De Greidhoeke.

Correspondentieadres:
Van Eysingaleane 7, 8734 GC Easterein

Informatie en Secretariaat
Catharina Veenstra
T: 06-41004149
E: secretaris@greidhoeke.com
Bankrekening: NL82INGB0007236781
KvK-nummer: 65413083

Webmaster:
John van den Berg
E: webmaster@greidhoeke.com


Doe ook mee!!

Sinds begin 2016 zijn we een enthousiaste club toerisme- en recreatieondernemers, die samenwerkt in de Greidhoeke. Onder de noemer Stichting ter promotie van de Greidhoeke willen we de toeristische waarde van ons gebied verbeteren en daarmee de lokale economie versterken. We kenmerken ons door kleinschaligheid, gastheerschap en persoonlijke benadering. Stichting de Greidhoeke verbindt recreatie ondernemers met elkaar in dit prachtige gebied. Toerisme is met het oog op 2018 een speerpunt voor Friesland. We kunnen en willen met elkaar samenwerken en het totaal product zodoende versterken.


Ook deelnemer worden van De Greidhoeke?

Het kan al voor € 55 per jaar. Stuur een mail aan ons secretariaat of download onze flyer en geef je op!

v.l.n.r. Klaas, Marleen, Carla, Catharina, Tjitske, Jan

v.l.n.r. Klaas, Marleen, Carla, Catharina, Tjitske, Jan

Bestuur Stichting De Greidhoeke

Voorzitter: Jan Gerben de Vries

E: voorzitter@greidhoeke.com

Secretaris: Catharina Veenstra

E: secretaris@greidhoeke.com

Penningmeester: Klaas Oldenburger

E: penningmeester@greidhoeke.com

Algemeen bestuurslid:

Tjitske Bootsma

Marleen van der Meer

Carla de Jong

.
0