Weidevogels

De Koning van het Weiland

De Greidhoeke is het groene hart van Friesland. Voor weidevogels als kievit, tureluur, wulp en grutto een eldorado. Maar de weidevogelstand staat onder druk. Vooral de grutto heeft het moeilijk. Om de vogels te redden heeft onder andere Natuurmonumenten de gebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder omgedoopt tot vogelreservaten. Die je als wandelaar of fietser prima kunt bezoeken!

De natuurgebieden hebben allemaal vogelkijkhutten, waar vanuit je de vogels kunt bekijken. Tussen maart en juni broeden ze hun eieren uit. Grote kans dat je de prachtige kuikens kunt zien. Verrekijker meenemen!

De weidevogels hebben een waterrijke, bijna moerasachtige, omgeving nodig. Hier zitten veel insecten als voedsel. Deze omgeving wordt ook wel 'plas-dras' genoemd. De weide is dan ook wat ruiger, met grotere planten die tegelijk ook bescherming vormen tegen roofdieren. Met het project 'Kening fan de Greide' (NL: Koning van het Weiland) willen onderzoekers en artiesten het opnemen voor de weidevogels. Ze hebben de grutto uitgeroepen als 'Kening fan de Greide'. Een aantal Friese grutto's hebben een GPS-zender om, zodat je de migrerende vogels het hele jaar kunt volgen. Daarnaast vragen ze aandacht voor de leefomgeving van weidevogels. Enkele doelen zijn dat boeren rekening houden met weidevogels tijdens het maaien van het gras en dat het landschap waterrijker wordt.

Vogelkijkhutten

Vogelkijkhut Skrok: Tussen Wommels en Easterein, ingang van Sminialeane.
Vogelkijkhut Skrins: Tussen het Hinnaard en het gehucht Skrins, ingang via Monsamabuorren.

Door de Lionserpolder loopt het Jabikspaad, ook een goede manier om de weidevogels (wandelend) te zien. Loop vanuit Baard richting Leons, naar Jorwert over het Tsjerkepaed Leons-Jorwert.

Meer info:

www.vogelkijkhut.nl
www.natuurmonumenten.nl/skrok
www.kingofthemeadows.eu

.
0