Waar wegen en vaarwegen elkaar kruisen, treffen van oudsher boeren, burgers en buitenlui zoals schippers en koetsiers elkaar in de herbergen. Stap eens binnen in een herberg van De Greidhoeke.